Wetgevingsadviezen

Faillissementsbepalingen (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de WED)

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over de verbetering en modernisering van de faillissementsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht.  

In het advies geeft de Wetenschappelijke Commissie aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in het wetsvoorstel, maar plaatst zij wel enkele kritische kanttekeningen.