Wetgevingsadviezen

Proceskosten bestuursrecht

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over het ontwerp-AMvB tot wijziging van het besluit tot proceskosten i.v.m. indexering bedragen en toevoegingen proceshandelingen. 

In het advies gaat de Wetenschappelijke Commissie onder meer in op enkele technische opmerkingen en aanbevelingen tot heroverwegingen.