Wetgevingsadviezen

Adolescentenstrafrecht

De staatsecretaris heeft de NVvR gevraagd te adviseren over de invoering van het adolescentenstrafrecht (concept-besluit tot wijziging van het Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen, het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994 en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht).