Wetgevingsadviezen

Vrijheidsbenemende sanctie in een vreemde staat opgelegd (Wots)

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over de nadere uitwerking van de procedure betreffende de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een in een vreemde staat opgelegde vrijheidsbenemende sanctie, bedoeld in artikel 43 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots).

In het advies gaat de Wetenschappelijke Commissie onder meer in op de uitvoerbaarheid en de noodzaak tot harmonisatie binnen de Europese Unie.