Wetgevingsadviezen

Verkeer (Wegenverkeerswet 1994 ivm verbetering aanpak rijden onder invloed van drugs)

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over het conceptwetsvoorstel houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs.

In het advies geeft de Wetenschappelijke Commissie onder meer aan zich te kunnen vinden in de keuze van de wetgever om het rijden onder invloed van drugs aan te pakken en hiervoor de speekseltester in de WVW 1994 te introduceren.