Wetgevingsadviezen

Militair straf- en tuchtrecht (Wijziging Uitvoeringsbepaling militair straf- en tuchtrecht)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak op 14 september 2015 om advies gevraagd over het Besluit tot wijziging van het Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht.

Geldsancties

Het Besluit betreft een technische omzetting, met verduidelijking van de wijze waarop de aangewezen militairen hun bevoegdheid uitoefenen en de opgelegde geldsancties ten uitvoer worden gelegd en technische onvolkomenheden worden geredresseerd.

Opmerkingen

Het besluit geeft de NVvR geen aanleiding geeft tot het maken van principiële op- of aanmerkingen, maar in de bijlage worden wel enige opmerkingen gemaakt van meer technische aard.