Wetgevingsadviezen

Voorlopige hechtenis (Wijziging regeling van voorlopige hechtenis)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 7 oktober 2015 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis.

Strekking conceptwetsvoorstel

  • Het wetsvoorstel beoogt middels wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis:
  • De mogelijkheden tot gevangenneming van verdachten te verruimen;
  • de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen omtrent de voorlopige hechtenis uit te breiden;
  • het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling van toepassing te laten zijn bij beëindiging van de voorlopige hechtenis van verdachten.

Advies

Het conceptwetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van de verschillende opmerkingen die in de bijlage uiteen worden gezet.