Wetgevingsadviezen

Monistisch bestuursmodel

De minister heeft de NVvR gevraagd te adviseren over het voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen mogelijk maken om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel. Het wetsvoorstel borduurt hiermee voort op de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.  

In het advies geeft de Wetenschappelijke Commissie aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in het wetsvoorstel en vraagt aandacht voor enkele punten.