Wetgevingsadviezen

Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (Wijziging i.v.m. actualisering)

Bij brief van 4 augustus 2011 zond de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ter advisering de ontwerp-amvb tot wijziging van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen in verband met de actualisering in de aanduiding van bepaalde diensten.

Bewaarder

De ontwerp-amvb geeft de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerking: De NVvR kan zich erin vinden dat griffiers niet langer als bewaarder worden aangewezen, zoals blijkt uit de toelichting op onderdeel A, artikel 1. De NVvR is daarnaast echter van mening dat er nog steeds behoefte bestaat om voorwerpen in gerechtsgebouwen op te kunnen slaan. Het komt nog geregeld voor, dat stukken van overtuiging bij de voorbereiding van een strafzaak bekeken moeten worden of ter zitting moeten worden getoond. De NVvR raadt daarom aan in het Besluit een regeling te treffen met betrekking tot de mogelijkheid voor opslag van voorwerpen bij de gerechten of hier anderszins in te voorzien.