Wetgevingsadviezen

Geneeskundige behandelovereenkomst (Wetsvoorstel wijziging WGBO)

Het wetsvoorstel beoogt de wijziging van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geneeskundige behandelovereenkomst. Deze afdeling is in het BW opgenomen bij de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, waarin de rechtspositie van de patiënt wordt verduidelijkt en versterkt. Om deze rechtspositie verder te verduidelijken en te versterken, wordt voorgesteld de WGBO op een aantal punten te wijzigen, te weten:

  1. verduidelijkt wordt dat de hulpverlener en de patiënt samen beslissen over een voorgenomen onderzoek en een voorgestelde behandeling;
  2. in samenhang daarmee wordt opgenomen dat de hulpverlener in het medisch dossier aantekening maakt van de toestemming van de patiënt voor een ingrijpende verrichting;
  3. bepaald wordt dat de hulpverlener in het medisch dossier aantekening maakt van het feit dat de patiënt geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam wordt geacht;
  4. de bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar;
  5. voorgesteld wordt om het inzagerecht van nabestaanden in het medisch dossier na overlijden van de patiënt in de WGBO vast te leggen.