Wetgevingsadviezen

Seksuele uitbuiting (Wetsvoorstel tot uitvoering Verdrag inzake bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting)

Bij brief van 22 mei 2008 heeft de Minister van Justitie een conceptwetsvoorstel ter uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik voor advies voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Opmerkingen

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel. Het belangrijkste onderdeel betreft de wijziging van het Wetboek van Strafrecht. De NVvR zal zich, nu het uitvoeringswetgeving betreft, beperken tot wetstechnische opmerkingen. Te meer, nu de adviestermijn uitzonderlijk kort is en nu de memorie van toelichting voor een beschrijving van de inhoud en achtergrond van het Verdrag verwijst naar de memorie van toelichting bij de goedkeuringswet, welke echter bij navraag (nog) niet beschikbaar bleek te zijn.

Chaotisch

In het advies in de bijlage worden de opmerkingen uiteen gezet, maar de NVvR is van mening dat de gelegenheid te baat zou kunnen worden genomen om de enigszins chaotische  volgorde waarin de bepalingen thans worden genoemd, te normaliseren.