Wetgevingsadviezen

Risicojongeren Antillen en Aruba (Wetsvoorstel aanvullende maatregelen verblijf in NL van risicojongeren Antillen en Aruba)

De Staatssecretaris van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft, mede namens de Minister van Justitie, de NVvR op 30 januari 2006 gevraagd te reageren op het ontwerpwetsvoorstel houdende aanvullende maatregelen inzake het verblijf in Nederland van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren en inzake inburgering van Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders.

Vraagtekens

De NVvR onthoudt zich van een oordeel over de politieke wenselijkheid of onwenselijkheid van de voorgestelde regeling. Uitgaande van het ontwerpwetsvoorstel zoals het er nu ligt, roept het een groot aantal vragen op met betrekking tot de verhouding tot internationale en communautaire regels en tot de Algemene wet bestuursrecht. Bij de handhavingsmogelijkheden zijn vraagtekens geplaatst. Op een aantal bepalingen heeft de NVvR in het advies in de bijlage meer in detail commentaar van juridische aard geleverd.