Wetgevingsadviezen

Massaschade (Wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 21 februari 2011verzocht advies uit te brengen over het daarbij gevoegde conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade.

Technische verbeteringen

Blijkens de toelichting beoogt het conceptwetsvoorstel te voorzien in een preprocessuele comparitie en enkele andere technische verbeteringen in de Wet collectieve afwikkeling massaschade. Aanleiding tot het wetsvoorstel is de evaluatie van de WCAM. Eerder al is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt in massaschadezaken een prejudiciële vraagstelling aan de Hoge Raad mogelijk te maken (wetsvoorstel 32 612).

Geen aanbeveling

De NVvR onderschrijft het belang van een deugdelijke regeling van dit onderwerp. Omdat het wetsvoorstel zich beperkt tot een technische herziening, kan het algemene commentaar van de zijde van de NVvR kort zijn. Twee punten springen voor de NVvR eruit: enerzijds de wijziging die is voorgesteld in art. 3:305a 8W en anderzijds het voorstel over de schorsing van aanhangige procedures (art. 10 t 5 Rv). In het advies in de bijlage zet de NVvR uiteen waarom deze twee onderdelen wat haar betreft geen aanbeveling verdienen.