Wetgevingsadviezen

Zorg (Wet langdurige intensieve zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 september 2013 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het Conceptwetsvoorstel langdurige intensieve zorg. Het wetsvoorstel is besproken in de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Onthouden

De NVvR stelt het op prijs dat zij over dit wetsvoorstel om advies is gevraagd. Door de zeer korte reactietermijn die is geboden, in combinatie met de omvang van het wetsvoorstel, is de NVvR echter niet in staat gesteld het wetsvoorstel zodanig te bestuderen dat een gedegen advies kon worden opgesteld. De NVvR onthoudt zich daarom van het geven van advies.