Wetgevingsadviezen

Voorontwerp wetsvoorstel personenvennootschappen

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is op 16 april 2019 om advies gevraagd over het ambtelijk voorontwerp wetsvoorstel personenvennootschappen. In dit advies zijn opgenomen de commentaren vanuit onze rechterlijke en OM-achterban.