Wetgevingsadviezen

Huwelijksdwang (Voorontwerp tegengaan huwelijksdwang)

Bij brief van 1 februari 2012 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) verzocht nader advies uit te brengen over de in de brief vermelde aanbeveling van het College van Procureurs-Generaal. De NVvR kan zich vinden in de aanbeveling en sluit zich hier bij aan.