Wetgevingsadviezen

Huiselijk geweld (Voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 29 januari 2013 om advies gevraagd over het conceptvoorstel inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Geen opmerkingen

Onder dankzegging voor de geboden gelegenheid tot advisering, deelt de NVvR u mede dat het conceptwetsvoorstel geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.