Wetgevingsadviezen

Verstrekken justitiële gegevens aan gemeenten

Advies over het concept-amvb Besluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van justitiële gegevens over begin en einde vrijheidsbeneming aan gemeenten ten
behoeve van de te-integratie van ex-gedetineerden.