Wetgevingsadviezen

Wapenbezit (Versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 25 november 2014 om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie en de Flora- en faunawet in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet wapens en munitie en de Flora-en faunawet vanwege het feit dat is gebleken dat het huidige stelsel van bevoegdheidsdocumenten voor het bezit van vuurwapens en munitie nog onvoldoende veiligheidsmechanismen bevat ten aanzien van de vraag of iemand een wapen blijvend kan worden toevertrouwd.

E-screening

De NVvR wijst er in het advies op dat het wetsvoorstel geen garantie biedt dat er geen onterechte wapenvergunningen meer worden verleend. De e-screening lijkt de NVvR geen waterdicht controlemechanisme. Ter zake van de bepaling dat degenen die een BOPZ-opname hebben gehad permanent worden gescreend, is de NVvR van mening dat de screening zeer beperkt is. In de bijlage is het complete advies van de NVvR te lezen.