Wetgevingsadviezen

Verklaring Omtrent Gedrag (Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens om in bepaalde gevallen de afgifte van een VOG te weigeren o.b.v. politiegegevens)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 2 mei 2017 om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens.

Weigeringsgrond

Het conceptwetsvoorstel heeft tot doel te bewerkstelligen dat relevante politiegegevens een zelfstandige weigeringsgrond kunnen vormen voor de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag van natuurlijke personen (VOG). Dit moet mogelijk worden voor functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn.

Het conceptwetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerking die in de bijlage nader uiteen worden gezet.