Wetgevingsadviezen

Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Vaststelling van een nieuwe Instellingswet)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 25 juni 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel Vaststellingswet van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Scheiding

Voorgesteld wordt een scherpere scheiding aan te brengen tussen enerzijds de adviserende functie en anderzijds de rechtsprekende functie van de RSJ, de toetsingsgronden voor de rechtspraak van de RSJ aan te vullen en het instellen van cassatie in het belang der wet door de procureur-generaal van de Hoge Raad mogelijk te maken.

Afwijken

De NVvR is van mening dat de wijze van mogelijk ontslag van ook rechtsprekende leden van de RSJ in hoge mate afwijkt van de rechtspositie van rechterlijk ambtenaren. In voorgesteld artikel 6 van de nieuwe Instellingswet staat namelijk dat leden bij KB kunnen worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. 

Rechtseenheid

Ter zake van de mogelijkheid van cassatie in het belang der wet is de NVvR van oordeel dat deze mogelijkheid van belang kan zijn om rechtsongelijkheid te voorkomen en rechtseenheid te bevorderen. Wat betreft de voorgestelde uitbreiding van toetsingsgronden vraagt de NVvR zich af of de RSJ een voldoende informatiepositie heeft om ten volle aan de door de Staatssecretaris gestelde en in het wetsvoorstel geformuleerde eisen te kunnen voldoen.