Wetgevingsadviezen

Beschermingsmaatregelen (Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 24 januari 2014 om advies gevraagd over het wetsvoorstel ter uitvoering van de verordening waarin de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken wordt geregeld.

Bedreigde persoon

Het wetsvoorstel heeft tot doel om slachtoffers van geweld te beschermen, doordat een snel en efficiënt mechanisme wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat de lidstaat waar de persoon die in gevaar is, heen is verhuisd, zonder verdere formaliteiten de civiele beschermingsmaatregel erkent die door de lidstaat waar de bedreigde persoon voorheen woonde, is gelast.

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van een aantal kanttekeningen die in de bijlage uiteen worden gezet.