Wetgevingsadviezen

Jeugdwet (Uitvoeringsbesluit)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de NVvR op 14 november 2013 om advies gevraagd over het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet. Het uitvoeringsbesluit is besproken in de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Privacy

Het uitvoeringsbesluit geeft de NVvR aanleiding tot het uiten van zorg over de privacy van de jeugdigen, met name gelet op voorgesteld hoofdstuk 6 van het uitvoeringsbesluit. Zeker geJet op de kwetsbaarheid van de doelgroep waarop dit besluit ziet, is de NVvR van mening dat voorzichtigheid als het gaat om gebruik en verwerking van persoonsgegevens, van groot belang is.