Wetgevingsadviezen

Tweede tranche wijziging wet Bibob

Het wetsvoorstel beoogt bestuursorganen meer mogelijkheden te geven om informatie te delen in het kader van een zogeheten Bibob-onderzoek. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR pleit er voor daarbij het Landelijk Bureau Integriteitsbeoordelingen te betrekken. Voorkomen moet worden dat gegevens ten onrechte worden gedeeld.