Wetgevingsadviezen

Faillissement (Toevoeging faillissement bij Wetsvoorstel aanpassing Wcam)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 26 augustus 2011 gevraagd om te reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting betreffende de Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade. Op 2 mei 2001 heeft de NVvR reeds geadviseerd over een eerder concept van dit wetsvoorstel. Thans is advies verzocht over de naderhand in het wetsvoorstel opgenomen wijzigingen in de Faillissementswet.

Opmerkingen

De voorgestelde wijzigingen in de Faillissementswet geven de NVvR aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen in het advies in de bijlage.