Wetgevingsadviezen

Strafvordering, boek 1 en 2

De wetgever werkt aan een stevige modernisering van het wetboek van Strafvordering. De NVvR is hierover om advies gevraagd en heeft via een expertgroep van onze Wetenschappelijke Commissie (WeCo) een uitvoerig advies ingediend over boek 1 en boek 2 van Strafvordering.