Wetgevingsadviezen

Strafverzwaring voor beledigende uitingen

De wetgever beoogt in het Wetboek van Strafrecht een strafverzwaring op te nemen voor beledigende uitingen die fysiek gevaar voor anderen opleveren. De Wetenschaeppelijke Commissie oordeelt dat het hier om symbooolwetgeving gaat en verwacht moeilijkheden bij toepassing ervan in de praktijk.