Wetgevingsadviezen

Strafverzwaring rijden onder invloed

De minister van Justitie en Veiligheid beoogt rijden onder invloed strenger aan te pakken. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR waarschuwt met name voor mogelijke dubbele bestraffing via het bestuurs- en het strafrecht.