Wetgevingsadviezen

Prostitutie (Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

De Kamerleden Segers, Rebel en Kooiman hebben de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 15 december 2014 om advies gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel. Het initiatiefwetsvoorstel strekt volgens de memorie van toelichting tot strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostitué(e), terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij daartoe is gedwongen of bewogen, dat wil zeggen een slachtoffer van mensenhandel is.

Netwerk

Het initiatiefwetsvoorstel staat in het kader van de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel. De prostituant, ook wel klant, die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een prostitué(e) die ouder is dan achttien jaar, slachtoffer is van mensenhandel en desondanks gebruik maakt van diens seksuele diensten, draagt bij aan de instandhouding van een netwerk van uitbuiting en mensenhandel en is op dit moment niet strafbaar. Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt een strafbaarstelling geïntroduceerd van deze klant.

Advies

De NVvR onderschrijft de gedachte dat een strafbaarstelling van het gebruik maken van seksuele diensten van een prostitué(e) die ouder is dan achttien jaar, terwijl de prostituant weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de prostitué(e) slachtoffer is van mensenhandel een instrument kan zijn in de strijd tegen seksuele uitbuiting en mensenhandel.

Kanttekeningen

Bij het initiatiefwetsvoorstel zijn volgens de NVvR wel enkele kanttekeningen te plaatsen die in de bijlage zijn uitgewerkt.