Wetgevingsadviezen

Strafbaarstelling leeftijdsdiscriminatie

Leden van 50 Plus hebben het initiatief genomen voor een wetsvoorstel inzake de strafbaarstelling van leeftijdsdiscriminatie. De Wetenschappelijke Commissie adviseert om in de toelichting verwijzingen naar Europese regelgeving op te nemen.