Wetgevingsadviezen

Strafbaarstelling beelden verspreiden van slachtoffers/overledenen

De Kamerleden van Toorenburg, Kuiken en Van den Berge hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het verspreiden van beelden van personen die hulp behoeven of van overledenen strafbaar te stellen.
Hoewel de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR het doel dat met deze strafbaarstelling wordt beoogd sympathiek vindt, vraagt ze zich wel af of dit wetsvoorstel in de praktijk een effectief middel zal blijken te zijn bij het terugdringen van het door de opstellers van het wetsvoorstel gesignaleerde (zeer) ongewenste gedrag. Het wetsontwerp stelt immers niet het maken, maar het verspreiden van de opnamen strafbaar.