Wetgevingsadviezen

Rechtsbijstand (Stelselvernieuwing rechtsbijstand I)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 30 april 2014 om advies gevraagd over het ontwerpbesluit om het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 te wijzigen in verband met de invoering van maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand.

Toegang

De NVvR ziet in het maatregelenpakket voor de vernieuwing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een risico voor verdere afbrokkeling van de toegang tot het recht. Maatregelen als de hernieuwde verhoging van de griffierechten en vereenvoudigings- en digitaliseringsinitiatieven bij de rechtspraak versterken dit risico nog eens.

Samenhang

Daarnaast vreest de NVvR voor de kwaliteit en kwantiteit van de rechtsbijstand, wat de druk op de kwaliteit van de rechtspraak verder verhoogt. De gefaseerde wijze waarop de stelselvernieuwing in wetswijzigingen en besluiten wordt voorgelegd ter consultatie maakt de onderlinge samenhang moeilijk te doorgronden en te beoordelen.