Wetgevingsadviezen

Spoedwetgeving COVID-19

Begin april 2020 boden de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aan. Aan deze tijdelijke wet – ook wel de Cornona-spoedwet genoemd – ging niet de gebruikelijke consultatieronde vooraf. Wel bracht de Raad van State advies uit. Op 17 april 2020 heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen en op 21 april volgde goedkeuring door de Eerste Kamer.

Hoewel het spoedeisende karakter van dit wetgevingsproces officiële advisering door de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR in de weg stond, heeft de commissie toch enige opmerkingen vanuit de rechtspraktijk gemaakt. U treft het advies hier aan.