Wetgevingsadviezen

Sluitingsbevoegdheid burgemeester

De Gemeentewet wordt aangepast, opdat de burgemeester meer mogelijkheden krijgt panden te sluiten met het oog op de openbare orde. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR betwijfelt of het doel van de nieuwe regeling op deze manier wordt bereikt.