Wetgevingsadviezen

Seksuele misdrijven - Zedelijkheidswetgeving

De wetgever wil de strafbaarstellingen in het kader van de zedelijkheidswetgeving herijken. De normen en kaders uit het verdrag van Instanbul krijgen een wettelijke basis. De Wetenschappelijke Commissie betwijfelt of het voorontwerp zoals de wetgever dat nu heeft geformuleerd voldoende duidelijkheid geeft.