Wetgevingsadviezen

Scheiden zonder rechter

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 9 december 2013 om advies gevraagd over het wetsvoorstel Scheiden zonder rechter. Dit wetsvoorstel wil de echtscheidingsprocedure vereenvoudigen voor echtgenoten die het onderling eens zijn over de echtscheiding en geen minderjarige kinderen hebben. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een in het regeerakkoord opgenomen voornemen.

Zorg

De NVvR kan zich in principe vinden in de gedachte om, wanneer sprake is van echtgenoten die geen minderjarige kinderen hebben en die het eens zijn over de echtscheiding, de echtscheidingsprocedure te vereenvoudigen ten opzichte van de situatie waarin wél sprake is van minderjarige kinderen en onenigheid over de scheiding. De wijze waarop dit voornemen is vormgegeven in het onderhavige wetsvoorstel geeft de NVvR echter reden tot zorg. In de bijlage is het volledige advies daarom opgenomen, inclusief de kritische noten van de NVvR bij dit wetsvoorstel.