Wetgevingsadviezen

Schadefonds geweldsmisdrijven (Wijziging Wet)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 9 mei 2017 om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

Onduidelijkheid

Met dit conceptwetsvoorstel beoogt de wetgever de rechtspersoonlijkheid van het Schadefonds op te heffen, de Wet schadefonds geweldsmisdrijven van toepassing te verklaren in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en een onduidelijkheid over de relatie tussen de uitkering van het fonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden weg te nemen.

De NVvR plaatst in het advies in de bijlage enkele opmerkingen ten aanzien van het wetsvoorstel.