Wetgevingsadviezen

Griffierechten burgerlijke zaken (Reparatiewet)

Bij brief van 15 april 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het conceptvoorstel voor een Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken.

Algemene beschouwingen

Het wetsvoorstel strekt tot het herstellen van enkele wetstechnische gebreken en leemten in de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Om deze reden ziet de NVvR af van algemene beschouwingen over griffierechten. Over een eerste ontwerp voor die wet heeft de NVvR op 2 juli 2007 advies uitgebracht. Over het conceptwetsvoorstel Wet kostendekkende griffierechten heeft de NVvR onlangs, op 30 mei 2011, geadviseerd.

Bij deze Reparatiewet plaatst de NVvR enkele opmerkingen die in het advies in de bijlage zijn toegelicht.