Wetgevingsadviezen

Rechtsbijstand 2000 (indexeringsbepaling)

Minister heeft advies gevraagd over het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur (amvb) tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de aanpassing van de indexeringsbepaling.