Wetgevingsadviezen

DNA (Reactie NVvR op verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief)

Bij brief van 10 juli 2007 heeft de Minister van Justitie de NVvR verzocht een reactie te geven op de nota “Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief “.

Belang

In haar reactie concentreert de NVvR zich concentreren op de verruiming van de toepassing van het criterium van het belang van het onderzoek, de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek, DNA-onderzoek op verzoek van het slachtoffer en op DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van een ongeïdentificeerd overleden slachtoffer.