Wetgevingsadviezen

Bopz (Reactie NVvR op eindrapport van de Commissie Derde Evaluatie Wet Bopz)

Bij brief van 8 juni 2007 heeft de Minister van Justitie de NVvR verzocht een reactie te geven op het eindrapport van de Commissie Derde Evaluatie van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De minister verzocht daarbij in het bijzonder in te gaan op de conclusies in hoofdstuk 3, de aanbevelingen in paragraaf 3.18 en de contouren van het nieuwe wettelijke stelsel in hoofdstuk 4.

Praktijk

De NVvR maakt gaarne gebruik van de geboden gelegenheid. Vooraf wenst de NVvR op te merken dat zij de analyse, die de Evaluatiecommissie heeft gemaakt van problemen die zich in de praktijk voordoen bij de toepassing van de Wet Bopz, op hoofdlijnen kan onderschrijven. Dit behoeft geen verwondering te wekken: ook rechters maakten deel uit van de Evaluatiecommissie, zodat de commissie met hun ervaringen rekening heeft kunnen houden.

Hoofdpunten

De rapportage van de Evaluatiecommissie is omvangrijk. In het advies in de bijlage concentreert de NVvR zich op die hoofdpunten uit het eindrapport welke in het bijzonder de rechterlijke macht aangaan.