Wetgevingsadviezen

Proefverlof (Conceptwijziging Reglement verpleging tbs-patienten)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 14 december 2007 verzocht te reageren op het conceptbesluit tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden. Het besluit beoogt een tweetal wijzigingen aan te brengen. De eerste wijziging betreft een technische aanpassing van de bepaling over het vervallen van de verlofmachtiging en de tweede wijziging voorziet in een verlenging van de proef met een elektronisch volgsysteem tijdens verlof.

Aanpassing

De NVvR maakt graag gebruik van de geboden gelegenheid tot advisering en concentreert zich in het advies in de bijlage op aanpassing van de bepaling over het vervallen van de verlofmachtiging.