Wetgevingsadviezen

Raadsman en politieverhoor

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 12 februari 2014 om advies gevraagd over de conceptwetsvoorstellen en de concept-amvb “raadsman en politieverhoor”. 

Rechtsbijstand

In 2011 heeft de NVvR reeds advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding en voorgeleiding aan de officier van justitie, de inverzekering stelling en het recht op rechtsbijstand in het strafproces (Wet rechtsbijstand en politieverhoor).

Aanvullingen

In de wetsvoorstellen en amvb “raadsman en politieverhoor” maakt de NVvR dan ook alleen aanvullingen op eerder uitgebracht advies. De aanvullingen zijn weergegeven in de bijlage.