Wetgevingsadviezen

Penitentiare maatregel

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 18 december 2009 gevraagd te reageren op de conceptwijziging van de Penitentiaire maatregel en het Reglement verpleging ter beschikking gestelden.

Combinatievonnis

Het besluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Reglement verpleging ter beschikking gestelden beoogt in het bijzonder de afschaffing van de zogenoemde Fokkensregeling, de regeling waarbij veroordeelden die naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tevens de maatregel van terbeschikkingstelling (hierna: tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege (dwangverpleging) opgelegd hebben gekregen (een zogeheten combinatievonnis), in beginsel na het ten uitvoer leggen van eenderde van de gevangenisstraf reeds worden geplaatst in een tbs-kliniek. Daarnaast bevat het besluit een aantal andere wijzigingen, waarover, zo nodig, hieronder een korte opmerking zal worden gemaakt.

Afschaffen

De NVvR geeft in het advies in de bijlage de minister in overweging om de voorgestelde wijziging van de Penitentiaire maatregel wat betreft het afschaffen van de Fokkensregeling nog eens kritisch tegen het licht te houden. Hoe eerder met een tbs-behandeling kan worden gestart, hoe meer perspectief dit biedt op een succesvolle behandeling, waarmee de (veiligheid van de) samenleving is gediend.