Wetgevingsadviezen

Opsporingsonderzoek (opsporing in een digitale omgeving​)

Advies over een nieuw onderdeel van het concept-Boek 2 (het opsporingsonderzoek) van het nieuwe
Wetboek van Strafvordering