Wetgevingsadviezen

Wederzijdse erkenning strafvonnissen (Ontwerpkaderbesluit van de Raad van de EU)