Wetgevingsadviezen

Vreemdelingenbewaring (Ontwerpbesluit Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 1 oktober 2015 de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het Ontwerpbesluit terugkeer en vreemdelingenbewaring. Dit Ontwerpbesluit beoogt nadere uitwerking te geven aan de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring waarover de NVvR in 2014 ook heeft geadviseerd.

De NVvR kan zich vinden in de hoofdlijnen van het Ontwerpbesluit, maar plaatst hier enkele kanttekeningen bij. In de bijlage vindt u het volledige advies van de NVvR, inclusief deze kanttekeningen.