Wetgevingsadviezen

Wet herziening ten nadele (Ontwerpbesluit)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR 5 september 2013 gevraagd te reageren op het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de invoering van de Wet herziening ten nadele.

Werkbaar

Dit ontwerpbesluit voorziet in een regeling om in verband met de Wet herziening ten nadele de DNA-gegevens en vingerafdrukken van vrijgesproken personen onder stringente voorwaarden te bewaren. De NVvR heeft de bepalingen uit het ontwerpbesluit bestudeerd en besproken met de leden. Het is de NVvR gebleken dat de voorgestelde bepalingen voor de praktijk werkbaar zijn en hierbij aansluiten. De NVvR voorziet, gelet hierop, geen bezwaarlijke gevolgen van de voorgestelde wijzigingen van beide besluiten en ziet dan ook geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.