Wetgevingsadviezen

Aangifte (Ontwerpbesluit elektronische aangifte)

De Minister van Justitie heeft, mede namen de Minister van Binnenlandse Zaken, de NVvR op 27 januari 2006 gevraagd te reageren op het ontwerpbesluit elektronische aangifte. Het advies in de bijlage is voorbereid door leden van de NVvR en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Commentaar

De NVvR heeft gewezen op de wenselijkheid van maatregelen om de betrouwbaarheid van de aangifte en de identificeerbaarheid van de aangever te vergroten. Daarnaast bevat het advies commentaar van meer juridisch-technische aard op de voorgestelde bepalingen.