Wetgevingsadviezen

Proces-verbaal (Ontwerpbesluit electronisch proces-verbaal)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 20 januari 2010 om advies gevraagd over het ontwerpbesluit elektronisch proces-verbaal. Het advies is voorbereid door een werkgroep van leden van de NVvR en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie.  

Wettelijk

Het besluit beoogt volgens de begeleidende brief de aan het elektronisch proces-verbaal te stellen eisen uit te werken. Eisen worden onder meer gesteld op het gebied van bewaring, de verzending en de beveiliging van het elektronisch proces-verbaal. Het elektronisch proces-verbaal is wettelijk geregeld bij de Wet elektronische aangiften en processen-verbaal die in het Staatsblad is gepubliceerd op 15 september 2005. Bij brief van 16 oktober 2003 (kenmerk A 1.1.2/835/AdG) heeft de NVvR aan de toenmalige minister van Justitie geadviseerd inzake het wetsvoorstel elektronische aangiften en processen-verbaal.

Praktische bezwaren

De NVvR onderschrijft het besluit voor zover de NVvR de technische onderdelen kan beoordelen. De NVvR plaatst in het advies in de bijlage wel enkele kanttekeningen van voornamelijk praktische aard. Deze praktische bezwaren betreffen de invoering en uitwerking van het ontwerpbesluit op de rechtspraak en de toepasselijkheid van het ontwerpbesluit op anderen die betrokken zijn bij de rechtspraak.